sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Forsmark brukssamhälle
Välbevarad bruksmiljö (anlades 1570) med bl a herrgård, bruksgata, kyrka, verkstäder, kvarn, skolor, brukshandel och värdshus. Bruket förklarades som lagskyddat byggnadsminne 1975.
 Se fler bilder från Forsmarks bruk.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.

© 2003-2007 sindra.net