sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Films kyrka.
Films kyrka dateras på ganska goda grunder till senare delen av 1400-talet. Troligen fanns en föregångare av trä sannolikt redan på 1200-talet.

Foto: Ingegärd Gille.

© 2003-2007 sindra.net