sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Ekeby by
Sveriges enda radby där den ursprungliga medeltida strukturen bevarats. Byn har ringgata samt fem gårdar och mer än trettio byggnader.

 Se fler bilder från Ekeby by.

Foto: Marianne Gille, juli 2007.

Copyright © 2007 sindra.net