sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Edsbro brukssamhälle
Edsbro Masugn anlades 1686 och ingick i Skebo Bruk. Edsbro Masugn stod för produktionen av råjärn till vallonsmedjan. Masugnen, verkstäder och bruksbostäder finns bevarade.

 Se fler bilder från Edsbro bruk.

Foto: Marianne Gille, augusti 2005.

© 2005-2007 sindra.net