sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Uppsala Domkyrka
Uppsala Domkyrka är nordens största kyrkobyggnad. Domkyrkan är byggd i gotisk stil och är 118,7 meter hög och lika lång. Cirka år 1260 grundlades domkyrkan. År 1274 flyttas Erik den heliges reliker från (Gamla) Uppsala till den nya domkyrkan i Östra Aros. I samband med detta byter Östra Aros namn till Uppsala. Domkyrkan invigdes tredjedag pingst 1435.

Till Uppsala Domkyrkas hemsida

Foto: Staffan Hagelin, maj 2004.

 

Copyright © 2003-2007 sindra.net