sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Dombron
Dombron är Uppsalas äldsta bro och är känd redan på 1200-talet. Den förbinder Gamla Torget med Fyris Torg. Bron fick sitt nuvarande utseende 1760.
 Läs mer om Dombron här.

Foto: Marianne Gille, maj 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net