sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Dannemora gruvsamhälle
Brytningen av järnmalm började under 1500-talet. Ända fram till sekelskiftet 1900 förblev Dannemora landets främsta järngruva och försåg de närliggande bruken med järnmalm. Gruvan stängdes 1992.
 Se fler bilder från Dannemora gruvsamhälle

Foto: Marianne Gille, juli 2004.

© 2004-2007 sindra.net