sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Centralbadet
I januari 1913 stod AB Centralbadets imponerande anläggning färdig att invigas. De fyra våningarna inrymde allehanda badanläggningar och var nogsamt åtskilda både vad gäller kön som socialt skikt.

 Läs mer om Centralbadet här.

Foto: Marianne Gille, oktober 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net