sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Carolina Rediviva.

Uppsala universitetsbiblioteks huvudbyggnad. Bruksbibliotek för humaniora och teologi. Utställningssal med Silverbibeln, Carta Marina och andra rariteter ur bibliotekets omfattande samlingar.
Till Uppsala Universitets hemsida

Foto: Staffan Hagelin, maj 2004

Copyright ©2003-2007 sindra.net