Brandförsvaret i Uppsala
Uppsala invigde sin första brandstation den 1 oktober 1892. Stationen låg på Dragarbrunnsgatan 9. Byggnaderna finns bevarade med ursprungsfasaderna.
Bilden föreställer Gamla Uppsala Brandstation.
 Läs mer om Brandförsvaret i Uppsala här.

Foto: Marianne Gille, september 2005.

©2003-2006, 2008 Marianne Gille