sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn

Ordlista över gamla namn på sjukdomar och dödsorsaker

A
Anfåddhet, andnöd, andtäppa Ett av de vanligaste symtomen vid hjärtsjukdomar och innebär känslan av svårighet att få luft.
Almsveda eller nässelsjuka Bältros.
Apostem Utväxt, svullnad, böld
Andtäppa Astma
Angina pectoris Bröstsmärtor
Arvsot Ärftlig sjukdom
Augustifeber Frossa
 
B
Barnasjukan Engelska sjukan
Barnförlamning Polio
Barnkolera Sedan gammalt namn på epidemisk spädbarnsdiarré
Barnkvävning Kvävning av barnet i moderns säng
Barnsängsfeber Streptokockinfektion (epidemi)
Barnälta Engelska sjukan
Basedows sjukdom Rubbning av sköldkörtelns funktion
Benröta Inflammatorisk förstörelseprocess i någon skelettdel, benvävnaden
Bindsel Förstoppning
Bleksot Blodbrist, järnblodbrist
Blindtarmsinflammation Även kallad bävelsrev, bällsrev, bällarev, bukrev,och bälgång
Blodgång Ihållande eller ofta påkommande blödningar från olika slemhinnor i näsa, tarm, underlivsorgan.
Blodsjuka eller -sot Dysenteri
Blodslag Detsamma som apoplexie sanguine, hjärnblödning
Blärsten Detsamma som blåssten, dvs stenbildning i urinblåsan
Blödsinne Blödsinthet, sinnesslöhet
Borttagen Lamhet
Brott, Brottfall Epilepsi
Brottfälling Fallandesjuka, epilepsi
Brottslig Epilepsi
Brännkoppor Vattkoppor
Brännsjuka Feber
Bröstkvav, stickfluss Astma
Bröstfeber, håll, stygn och sting Lunginflammation och då förenat med feber
Bröstsjuka Tuberkulos
Bukilska Om magsjukdomar i allmänhet
Bukrev Motsvarande alla slags magåkommor såsom blindtarmsinflammation, gallsten, magsår
 
D
Danssjuka Kallas även krampdans, vitsdans, Sankt Veitsdans. Nervsjukdom med oändamålsenliga och snabba ryckningar
Den heliga sjukdomen Epilepsi. Mohammed led av epilepsi. Folket ansåg att detta berodde på att han stod Allah nära och av honom fick kraft att profetera
Dragsjuka Förgiftning med mjöldryga. Orsakar kramp i nackmusklerna därav benämningen Dragsjuka i folkmun
Dröppel Gonorré
Dysenteri Akut inflammation i tarmen
 
E
Eldarekramp, Eldaresjuka Orsakas av de starka saltförlusterna genom svettning
Engelska sjukan Rakitis (D-vitaminbrist), barnasjuka
 
F
Fallandesot, -sjuka, sjuksprång Epilepsi
Flen Avser åtskilliga sjukdomar såsom magspänning, magkramp och dylikt, svulst, giktknuta, senare benämnd prekardialsmärta d v s smärta i hjärttrakten
Fluss Katarr
Fläckfeber Feber, Tyfys
Franska sjukan, Fransosen Syfilis
Frossa Köld- feberrusningar, frossbrytningar, kalla kårar. Används i en del fall om Malaria
Fång Svåra magplågor
 
G
Gast/a/kyssar Utslag på läpparna
Gikt Ledsjuka, flen, flog, fotsjuka, podager, reumatiska sjukdomar
Grodbuk Uppsvälld mage, vätskeansamling i buken
Gubbsjuka Besvär på grund av prostataförstoring
Gula febern Virussjukdom, huvudsakligen tropisk sjukdom
Gyllenåder Hemorroider
Gångsjuka Farsot, epidemi
 
H
Hetsig feber Kan stå för många sjukdomar, allt från influensa till lunginflammation
Hetsig sjukdom Feber
Hjernehvarf, hira Yrsel
Hjärtförlamning Hjärtslag, vanligen med hjärtinfarkt som orsak
Huvudsot Hjärnhinneinflammation
Håll och styng (i bröstet) Lungsäcks- eller Lunginflammation
Häfta Förstoppning
 
I
Innansjuka Diarré, magvärk
Insot Magplåga
 
K
Knarr Sjukliga förändringar i lederna. Särskilt hand-, knä-, armbågsleder, åtföljda av svullnad, värk och knäppningar
Knölros Blåröda knölar, som ömmar vid beröring, kommer mest på benen, ibland också på armarna, förr nästan enbart vid TBC
Kokoppor Mildare form av smittkoppor som uppträder på kor och kan överföras på människor
Konvulsioner Hastigt övergående och återkommande ryckningar, t ex hjärtsprång hos barn och konvulsioner (utbredd och häftig, kortvarig kramp) hos barnaföderskor
Koppor Smittkoppor
Kräfta Kallas även likmasken, likåten, åt, äten. Cancer
 
L
Lagligt avlivande Dödsstraffet avskaffades i Sverige år 1921
Lantvärnssjukan Dysenteri
Ledgångsröta Tuberkulös förstörelse av led
Lungbrand Lunggangrän d v s cell- och vävnadsdöd i lungorna
Lungsot Tuberkulos
Lus-sjuka Man kunde till och med avlida på grund av angrepp av löss.
 
M
Magfånga Tarmvred
Magrev Kolik
Magsot Magsjukdom
Mara Nattlig Astma
Mjältsjuka Depression, melankoli
Mjölkkastning Sjukligt tillstånd hos barnaföderskor. Man antog att det berodde på att den normala mjölkavsöndringen upphört och mjölken "kastat" sig på inre organ
Moderspassion Graviditetspsykos, hysteri, psykiska och nervösa symtom hos kvinnor
 
N
Narrsnitt Utfördes av marknadscharlataner. Man trodde förr att sinnesslöhet orsakades av stockningar till exempel stenar i huvudet, som opererades bort genom narrsnitt och samtidigt fingerfärdigt uppvisande av en sten.
Nervfeber Tyfus
 
O
Obstruktion Förstoppning
Ogalen Mycket galen
 
P
Paralysie generale Sista stadiet av syfilis
Pellagra B2-vitaminbristsjukdom
Pertussis Kikhosta
Pleuresi Lunginflammation
Pneumonia Lunginflammation
 
R
Rakitis Engelska sjukan
Ris, Riset Engelska sjukan
Rödsot Dysenteri, dialektalt kan det vara mässlingen, kallas även blodsjuka, blodsot, rödsjuka, starksjuka
Rötfeber Kallbrand
 
S
Slag Hjärnblödning eller hjärtslag
Snörlever Leveråkomma som drabbade hårt snörda damer
Soldathjärta Efter ansträngningar i krig anfallsvis påkommande långsam hjärtverksamhet, blodtryckssänkning och svimningstendens
Spanska pip Svår influensaliknande sjukdom
Spanska sjukan Epidemisk influensa
Spenböld Bröstböld, dvs inflammation i bröstkörtlarna
Stenbarn Ett dött fosters förstening hos modern
Stenpassion Vanligen namn på blåssten, kunde också vara prostatahypertrofi, njursten eller gallsten
Stenvred Inflammation i fotsulan. Vanligt sommartid då man gick omkring barfota
Stickfluss Astma
Styng Liktornar
Strupsjuka/Strypsjuka Difteri, äkta krupp (difteri i struphuvudet). Även benämning på falsk krupp(akut inflammation i de övre luftvägarna med hastigt insättande andningsbesvär)
Störtning Blodgång, hos kvinnor efter barnsäng eller missfall
Svinnsot Tuberkulos
 
T
Trollblåst Utslagssjukdom. Har anknytning till den urgamla och spridda tron att sjukdom orsakades av övernaturliga makter, särskilt deras skott och pilar
Trollskott Plötslig värk som man ansåg komma från övernaturliga väsen
Trånsjuka Tuberkulos
Tvinsot Avtynande
 
U
Uppsalasjukan Ett slags febersjukdom med växlande feber- och feberfria intervaller.
 
V
Vattusot Vattensvullnad
Vattuskräck Rabies. När patienten försöker dricka drar svalgmuskelaturen ihop sig under smärtor, därav namnet.
Vitterbett Vittrornas hundar ansågs åstadkomma Vitterbett som vanligen satt i ben, händer eller fingrar. Symtom var häftig smärta, sedan värk med svullnad och inflammation
 
Källor:
Runslingan Nr 1, februari 2004. Medlemsblad för Föreningen Släktforskare i Uppland.
Svenska sjukdomar i gångna tider av Gunnar Lagerkranz.
 
© 2004-2005 Marianne Gille