sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn

Namnet Kristina

Vi är sju generationer i rakt nedstigande led som heter Kristina.


Här är de sju generationerna Kristina
1. min mormors mormor Kristina Lovisa född 1832
2. min mormors mor Emma Kristina född 1864
3. min mormor Ruth Ester Kristina född 1896
4. min mor Maj-Britt Kristina född 1928
5. jag Marianne Kristina född 1955
6. min dotter Camilla Kristina Ulrika född 1980
7. min dotterdotter Wilma Kristina Linnea född 2014

 

Kristina
I slutet av 1800-talet toppade Kristina namntopplistan och blev åter mycket populärt under 1940- och 1950-talen. Speciellt efter att prinsessan Christina startade en modevåg. När den generationen sedan börjar bli mor- och farmödrar minskar intresset från dagens föräldrar att använda namnet som tilltalsnamn drastiskt.
Däremot är det mycket vanligt som andranamn. Bland nyfödda är det ett av de 10 vanligaste förnamnen. Kristina är det femte vanligaste kvinnliga namnet i hela befolkningen.
Kristina kommer från latinets Christiana som betyder den kristna. I Sverige har namnet används sedan 1100-talet, då kung Inge den äldre döpte sin dotter till Kristina. Vi har haft två drottningar med namnet, Erik den heliges gemål, samt drottning Kristina, Gustav II Adolfs dotter. Men ingen av dessa har bidragit till att namnet kommit i almanackan. Istället var det en martyr och helgonjungfru från 300-talet som sedermera har blivit skyddshelgon för bågskyttar, mjölnare och sjöfolk. I almanackan har Kristina stått så länge vi haft någon för att minna om denne martyr från 300-talet.
Kristina har under århundradenas lopp gett upphov till flera nya namn som: Kristin, Kirstin, Kerstin, Stina och Tina.
Kristina är den vanligaste stavningen, men varianten Christina är också vanlig.
Källa: http://www.svenskanamn.se och http://www.passagen.se
 

I Medeltida Kalendarier står det "Sancte Christine virginis" den 24 juli
(Källa: Släktforskarprogrammet Min Släkt).

 

I den Svenska Almanackan firas Christina/Kristina så här:

1585-1597  Christina  24 juli
1598-1599  finns namnet inte med. Då firas Cristoph den  24 juli.
1600-1626  Christina  24 juli
1627-1651  Christina byter dag till    4 sept.
1652-1900  Christina tillbaka till  24 juli
1901- till idag  Byter stavning till Kristina  24 juli
 Källa: Släktforskarprogrammet Min Släkt
 
© 2000-2005, 2014 Marianne Gille Till Familjesidan